Menu Zamknij

Szkolenia

Szkolenia BHP i konsulting to szeroka tematyka związana z tematem:

 • bezpieczeństwa
 • audytowaniem
 • oceną i analizą
 • systemami zarządzania BHP
 • ochroną środowiska
 • ochroną przeciwpożarową

 Bardzo istotną problematyką pozostają także: 

 • ocena ryzyka zawodowego
 • zgodność z wymaganiami prawa Polskiego i Europejskiego
 • pomiary oświetlenia, sprzętu, maszyn, elektronarzędzi, instalacji i urządzeń zarówno okresowe jak i odbiorcze
 • pomiary eksploatacyjne w tym termowizyjne

Nasza firma zajmuje się – zarówno zdalnie jak i bezpośrednio u klienta:

 • kompleksową obsługą firm w zakresie spraw BHP,  P. POŻ,  oceny ryzyka zawodowego i szkoleń
 • szkoleniami BHP: wstępne, okresowe oraz specjalistyczne w różnych branżach
 • szkoleniami specjalistycznymi w tematyce takiej jak:

a) Bezpieczeństwo pracy w energetyce; organizacja bezpiecznej pracy w energetyce, prowadzenie prac w warunkach szczególnego zagrożenia, instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych, prace pod napięciem PPN.

b) Szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych tzw. SEP pracowników zatrudnionych przy obsłudze, eksploatacji, konserwacji, remontach czy pomiarach urządzeń energetycznych.

c) Szkolenie zawodowe dla pracowników laboratoriów przemysłowych badających okresowo elektronarzędzia, maszyny i urządzenia oraz instalacje, a także elektroenergetyczny sprzęt ochronny BHP.

d) Szkolenie zawodowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w obiektach niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

e) Szkolenie zawodowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej oraz zasady stosowania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.

f) Szkolenie zawodowe dla osób pracujących w pobliży lub kontakcie z polem elektromagnetycznym PEM.

g) Szkolenie z zakresu normy i systemów VCA /SCC

h) Szkolenia z zakresu normy PN-EN 50110-1 oraz NEN 3140
– Wykonujemy także pomiary elektryczne w tym natężenia oświetlenia oraz termowizyjne.